2022-2023 METŲ PEDAGOGINIO PERSONALO TEIKIANČIO SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ IR SOCIALINĘ PAGALBĄ VARDINIS SĄRAŠAS


Nr.Vardas, pavardėPareigybė
1. Rita Gansauskienėlogopedė, vyr. specialioji pedagogė
2. Rūta Bagočienėlogopedė, specialioji pedagogė
3. Leonora Kuzmauskienėlogopedė, specialioji pedagogė
4.Rasa Serapinienėlogopedė, specialioji pedagogė
5.Vitalija Petrauskienėspecialioji pedagogė
6.Albina Milkontienėjudesio korekcijos specialistė
7.Regina Bukantienėlogopedė, specialioji pedagogė
8.Aurelija Kvietkauskienėlogopedė, specialioji pedagogė
9.Rita Aleksandravičienėjudesio korekcijos specialistė
10. Simona Vismantienėspecialioji pedagogė2022-2023 M. NEPEDAGOGINIO PERSONALO TEIKIANČIO SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ IR SOCIALINĘ PAGALBĄ VARDINIS SĄRAŠAS


Nr.Vardas, pavardėPareigybė
1. Svetlana Aliakinabendrosios praktikos slaugytoja
2. Ramunė Skėrienėkineziterapeutė
3. Kristina Agentavičienėkineziterapeutė
4.Gabrielė Vaitkienėkineziterapeutė
5.Dovilė Globienėkineziterapeutė, mokytojo padėjėja2022-2023 M. NEPEDAGOGINIO PERSONALO VARDINIS SĄRAŠAS


Nr.Vardas, pavardėPareigybė
1.Rasutė Kaminskienėspec. grupės mokytojo padėjėja
2.Loreta Sosulinaspec. grupės mokytojo padėjėja
3.Jolanta Norietienėspec. grupės mokytojo padėjėja, naktinė auklė
4.Rima Vasiliauskienėspec. grupės mokytojo padėjėja
5.Galina Malinovaspec. grupės mokytojo padėjėja
6.Jelena Gorelova spec. grupės mokytojo padėjėja
7.Gražina Jotkospec. grupės mokytojo padėjėja
8.Raimonda Petniūnienėauklėtojo (mokytojo) padėjėja
9.Dalia Česnauskienėspec. grupės mokytojo padėjėja
10.Reda Žukauskienė naktinė auklė
11.Zinaida Virketienėauklėtojo (mokytojo) padėjėja
12.Vergutė Bašlykovaspec. grupės mokytojo padėjėja
13.Valentina Serioginaspec. grupės mokytojo padėjėja
14.Lina Joskaudienėauklėtojo (mokytojo) padėjėja
15.Regina Rusovamokytojo padėjėja
16.Vilma Luotienėauklėtojo (mokytojo) padėjėja
17.Sonata Dokšienėmokytojo padėjėja
18.Laima Aleksienėauklėtojo (mokytojo) padėjėja
19.Vida Brazienėmokytojo padėjėja
20.Raimonda Bieliauskienėauklėtojo (mokytojo) padėjėja
21.Edita Rimkuvienėmokytojo padėjėja2022-2023 M. TECHNINIO PERSONALO VARDINIS SĄRAŠAS


Nr.Vardas, pavardėPareigybė
1. Valerija Januškevičienė
sandėlininkė
2. Regina Vainauskienė
virėja
3. Vilma Petkienė
virėja
4.Marija Koleda
virėja
5.Ligita Rakauskaitė
virėja
6.Larisa Mitrofanova
valytoja, pagalbinė darbininkė
7.Petras Širvinskas
pastatų ir sistemos priežiūros einamojo remonto darbininkas
8.Rasa Būdvytienė
skalbinių prižiūrėtoja, mokytojo padėjėja
9.Sigutė Mačienė
pagalbinė darbininkė, kiemsargė
10.Algimantas Sakalas
pastatų ir sistemos priežiūros einamojo remonto darbininkas, pagalbinis darbininkas
 

Atnaujinta: 2024-01-25