Vizija

Užtikrinanti švietimo kokybę, atvira pozityviai kaitai, savo įvaizdžiu ir ugdymo rezultatais sėkmingai konkuruojanti įstaiga     


Misija

Profesionaliai ir kūrybiškai ugdyti vaikus, kurti saugią, vaikų prigimtinius poreikius atitinkančią aplinką, plėtoti kokybiškos pedagoginės pagalbos teikimo galimybes ugdytiniams ir jų šeimoms


Filosofija

,,Suprasti žmogų, padėti jam pažinti tą galią, kuri slypi jame, o svarbiausia – meilę ir pagarbą į save panašiam...“

                                                                                                                                                      (Just. Marcinkevičius)

2023 m. prioritetai:

1. Ugdymo proceso kokybės ir ugdytinių pasiekimų gerinimas.

2. Veiksmingas, vaikų poreikius atliepiančios pagalbos teikimas.


Istorija


Klaipėdos 56-asis vaikų lopšelis-darželis įsteigtas Klaipėdos miesto darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomojo  komiteto 1975 m. liepos   4 d. sprendimu Nr. 356. Klaipėdos miesto mero 1991 m. sausio 29 d. potvarkiu Nr.56 įstaiga buvo pertvarkyta: įkurtos specialiojo ugdymo grupės vaikams su kompleksine negalia.

Klaipėdos miesto mero 1993 m. rugpjūčio 31 d. potvarkiu Nr. 555 įstaiga pavadinta darželiu ,,Sakalėlis“, o Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimu Nr.T2-218 pavadinimas pakeistas į lopšelis-darželis „Sakalėlis“. 


Tradicijos

Organizuojamos tradicinės kalendorinės šventės, teminės savaitės, ruošiami projektai. Kartu su vaikais pramogose ir vakarojimuose dalyvauja ir tėveliai. Įstaigoje susikūrusi kūrybinė grupė ,,Integracija per meninę veiklą“. Jos iniciatyva nuolat atnaujinamas įstaigos interjeras, pateikiama naujų idėjų bendruomenei ir jas įgyvendinama.


Įstaigos tradiciniai renginiai:

 • Atsisveikinimo su eglute šventė 
 • Užgavėnių linksmybės 
 • Trispalvės šventė „Mes – gintaro krašto piliečiai“
 • Kaziuko mugė „Aš mažasis amatininkas“
 • Edukacinis renginys, skirtas Pasaulinei autizmo supratimo dienai paminėti „Aš kitoks“
 • Mažosios velykėlės „Rieda margučiai – linksminas vaikučiai“
 • Teatro savaitė „Mes žaidžiame teatrą“
 • Šeimų savaitė „Graži mūsų šeimynėlė“
 • Eilėraščių konkursas „Linksmieji čiauškučiai“
 • Sporto šventė „Vaikystė olimpiniu saulės taku“
 • Atsisveikinimo su darželiu šventė „Lik sveikas, darželi“
 • Mokslo metų pradžios šventė „Aš jau priešmokyklinukas“
 • Pramoga „Rudenėlis atkeliavo“
 • Rudens vakarojimai
 • Renginys, skirtas Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai paminėti
 • Adventinės popietės
 • Kalėdų senelio sulaukus...


Pasiekimai
Atnaujinta: 2023-12-29