ANKSTYVOJO AMŽIAUS, IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS

Darbo laikas: 7.30 – 18.00 val.

IKIMOKYKLINIO  IR PRIEŠMOKYKLINIO SPECIALIOJO UGDYMO GRUPĖS VAIKAMS, 

TURINTIEMS  DIDELIŲ IR LABAI DIDELIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI) POREIKIŲ 

Darbo laikas: 7.30 – 18.00 val.

Judesio korekcijos specialistės:

Albina Milkontienė,

Rita Aleksandravičienė

Kineziterapeutės:

Gabrielė Vaitkienė,

Kristina Agentavičienė,

Ramunė Skėrienė,

Dovilė Globienė

GRUPĖS:


Grupės pavadinimasAmžiaus grupėUgdytinių skaičiusMokytojos vardas, pavardė, specializacija
„Viščiukai"Ankstyvojo amžiaus grupė
1-3 m.
11Viktorija Rumšienė - ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Lina Joskaudienė - ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Renata Keselienė - auklėtojo mokytojo padėjėja
Inesa Rauktienė - meninio ugdymo mokytoja
Aurelija Kvietkauskienė - logopedė
„Nykštukai"
Ikimokyklinio amžiaus grupė
4-5 m.
19Idalija Solovjovienė - ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Vilma Žibienė - ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Raimonda Bieliauskienė - auklėtojo mokytojo padėjėja
Raimonda Petniūnienė - mokytojo padėjėja
Aurelija Kvietkauskienė - logopedė
Inesa Rauktienė - meninio ugdymo mokytoja
„Lašiukai"
Ikimokyklinio amžiaus grupė
3-4 m.
16Elytė Barzdžiukienė - ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Aistė Špokaitė - ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Vilma Luotienė - auklėtojo mokytojo padėjėja
Aurelija Kvietkauskienė - logopedė
Inesa Rauktienė - meninio ugdymo mokytoja

„Boružėlės"
Ikimokyklinio amžiaus grupė
5-6 m.
19Rita Rakštienė - ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Joana Rutavičienė - ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Zinaida Virketienė - auklėtojo mokytojo padėjėja
Regina Rusova- mokytojo padėjėja

Rasa Būdvytienė - mokytojo padėjėja
Aurelija Kvietkauskienė - logopedė
Inesa Rauktienė - meninio ugdymo mokytoja
„Bitutės"

Priešmokyklinio amžiaus grupė
20Asta Poškienė - priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Renata Tažienė - priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Lina Aleksienė - auklėtojo mokytojo padėjėja
Vida Brazienė - mokytojo padėjėja
Aurelija Kvietkauskienė - logopedė
Inesa Rauktienė - meninio ugdymo mokytoja
„Saulutė"
Ikimokyklinio specialiojo ugdymo grupė

7Irina Moskera - ikimokyklinio specialiojo ugdymo mokytoja
Laima Jančauskienė - ikimokyklinio specialiojo ugdymo mokytoja
Valentina Seriogina - auklėtojo mokytojo padėjėja
Virginija Bašlykova - mokytojo padėjėja
Aurelija Kvietkauskienė - logopedė
Rasa Serapinienė - logopedė
Inesa Rauktienė - meninio ugdymo mokytoja
Ramunė Skėrienė - kineziterapeutė
„Drugeliai"
Ikimokyklinio specialiojo ugdymo grupė
7Rasa Žukauskienė - ikimokyklinio specialiojo ugdymo mokytoja
Jurgita Sobeckienė - ikimokyklinio specialiojo ugdymo mokytoja
Jolanta Norietienė - mokytojo padėjėja
Jelena Gorelova - auklėtojo mokytojo padėjėja
Aurelija Kvietkauskienė -specialioji pedagogė
Vitalija Petrauskienė - specialioji pedagogė
Leonora Kuzmauskienė - specialioji pedagogė
Rita Aleksandravičienė - judesio korekcijos specialistė
Inesa Rauktienė - meninio ugdymo mokytoja
Dovilė Globienė - kineziterapeutė
Gabrielė Vaitkienė - kineziterapeutė
„Delfinukai"
Ikimokyklinio specialiojo ugdymo grupė
8Giedra Andriušienė - ikimokyklinio specialiojo ugdymo mokytoja
Stefanija Vancevičienė - ikimokyklinio specialiojo ugdymo mokytoja
Dalia Česnauskienė - mokytojo padėjėja
Rasutė Kaminskienė - auklėtojo mokytojo padėjėja
Rasa Serapinienė - logopedė specialioji pedagogė
Inesa Rauktienė - meninio ugdymo mokytoja
Gabrielė Vaitkienė - kineziterapeutė
„Spinduliukai"
Ikimokyklinio specialiojo ugdymo grupė
6Vaida Girdvainienė - ikimokyklinio specialiojo ugdymo mokytoja
Edita Rimkuvienė - ikimokyklinio specialiojo ugdymo mokytoja
Rima Žygienė - ikimokyklinio specialiojo ugdymo mokytoja
Galina Malinova - mokytojo padėjėja
Milanija Vaitienė - auklėtojo mokytojo padėjėja
Regina Bukantienė - logopedė
Rita Gansauskienė - logopedė
Vitalija Petrauskienė - specialioji pedagogė
Jurgita Sobeckienė - specialioji pedagogė
Inesa Rauktienė - meninio ugdymo mokytoja
Kristina Agentavičienė - kineziterapeutė
„Uogelės"
Ikimokyklinio specialiojo ugdymo grupė
(dirba 24 val. režimu)
7Irena Lukšienė - ikimokyklinio specialiojo ugdymo mokytoja
Bronislava Andriulienė - ikimokyklinio specialiojo ugdymo mokytoja
Rima Žygienė - ikimokyklinio specialiojo ugdymo mokytoja
Loreta Sosulina - mokytojo padėjėja
Rima Vasiliauskienė - auklėtojo mokytojo padėjėja
Regina Bukantienė - logopedė, specialioji pedagogė
Inesa Rauktienė - meninio ugdymo mokytoja
Dovilė Globienė - kineziterapeutė
„Gėlytės"
Priešmokyklinio specialiojo ugdymo grupė
9Tatjana Puidokienė - priešmokyklinio specialiojo ugdymo mokytoja
Dovilė Mišeikienė - priešmokyklinio specialiojo ugdymo mokytoja
Sonata Dokšienė - mokytojo padėjėja
Gražina Jotko - auklėtojo mokytojo padėjėja
Leonora Kuzmauskienė - logopedė, specialioji pedagogė
Aurelija Kvietkauskienė - specialioji pedagogė
Albina Milkontienė -judesio korekcijos specialistė
Inesa Rauktienė - meninio ugdymo mokytoja
Kristina Agentavičienė - kineziterapeutė
Ramunė Skėrienė - kineziterapeutė
Atnaujinta: 2024-01-24