2022 – 2023 METŲ PEDAGOGINIO PERSONALO SĄRAŠAS


Nr.Vardas, pavardėPareigybė
1.Inesa Rauktienėmeninio ugdymo mokytoja
2.Idalija Solovjovienėikimokyklinio ugdymo mokytoja
3.Rima Žygienėspec. grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4.Irina Moskeraspec. grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5.Irena Lukšienėspec. grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6.Tatjana Puidokienėspec. grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7.Bronislava Andrulienėspec. grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8.Laimutė Vaišvilienėspec. grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9.Laima Jančauskienėspec. grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10.Kristina Kniukštienėpriešmokyklinio ugdymo mokytoja
11.Rasa Žukauskienėspec. grupės priešmokyklinio ugdymo mokytoja
12.Ingrida Gedminienėpriešmokyklinio ugdymo mokytoja
13.Vaida Girdvainienėspec. grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14.Elytė Barzdžiukienėikimokyklinio ugdymo mokytoja
15.Jurgita Sobeckienėspec. grupės priešmokyklinio ugdymo mokytoja
16.Toma Vertelienėikimokyklinio ugdymo mokytoja
17.Viktorija Rumšienėikimokyklinio ugdymo mokytoja
18.Asta Poškienėspec. grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja
19.Dovilė Mišeikienėikimokyklinio ugdymo mokytoja
20.Aista Špokaitėikimokyklinio ugdymo mokytoja
21.Vilma Žibienėikimokyklinio ugdymo mokytoja
22.Giedra Andriušienėikimokyklinio ugdymo mokytoja
23.Stefanija Vancevičienėspec. grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja
24.Alma Balvičienėspec. grupės priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Klaipėdos lopšelio-darželio „Sakalėlis" savivalda:

Įstaigos taryba.pdf

Etikos komisija.pdf

Vaiko gerovės komisija.pdf

Atnaujinta: 2024-02-04