Užsienio pedagogai „Sakalėlyje“
Gegužės 16 dieną mūsų įstaigą aplankė pedagogai, dalyvaujantys tarptautinėje programoje Nordplus Junior projekto „Inclusion or exlusion“ pedagogų mainų programoje.

Didžiuojamės, kad gegužės 16 dieną mūsų įstaigos socialiniai partneriai – lopšelis-darželis ,,Alksniukas“,

dalyvaujantys tarptautinės programos Nordplus Junior projekto „Inclusion or exlusion“

pedagogų mainų programoje, šio projekto dalyvius, atvykusius iš Grenlandijos, Suomijos,

Švedijos, Estijos bei kitų Lietuvos miestų, pakvietė pasisvečiuoti ir mūsų lopšelyje-darželyje

„Sakalėlis“. Susitikimo su projekto dalyviais metu įstaigos direktorė A. Balvičienė trumpai

pristatė mūsų darželio viziją, misiją, apibendrino esamą darželio situaciją ir pakvietė svečius

susipažinti su vidaus bei lauko erdvėmis. Džiugu, kad tokie projektai skatina ne tik gerosios

patirties sklaidą, diskusijas aktualiomis ugdymo ir įtraukties temomis vietos ir tarptautiniu

lygmeniu, bet ir toliau ragina plėsti bendrystę su socialiniais partneriais ir stiprina mūsų

įstaigos įvaizdį.

Gegužės 17, 2024

Palikite komentarą
Jūsų vardas Saugos kodas
Jusų komentaras