Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

  • - pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
  • - pavojaus aplinkai;
  • - kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
  • - neteisėtos veiklos finansavimo;
  • - neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
  • - neteisėtu būdu įgyto turto;
  • - padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
  • - kitų pažeidimų.