Duomenys, saugomi įstaigoje, pateikiami asmenims pagal numatytą įstatymuose ir kituose teisės aktuose, tvarką.