Vyriausioji tarnybinės etikos komisija:

https://vtek.lt/patarejas/

 Nuorodos į kitus internetinius puslapius:

Klaipėdos miesto savivaldybė http://www.klaipeda.lt/

Švietimo, sporto ir mokslo ministerija http://www.smm.lt
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras http://www.sppc.lt
Vaiko raidos centras http://www.raida.lt
Paramos vaikams centras http://lt.pvc.lt
Asociacija „Kitoks vaikas“ http://www.kitoksvaikas.lt

Nacionalinė švietimo agentūrawww.nsa.smm.lt


 Viskas, kas aktualu šeimai:

http://www.mususeima.lt
http://www.augink.lt
http://www.geramama.lt
http://www.tindirindi.lt
http://www.seimoms.lt
http://www.ikimokyklinis.lt

Nemokama konfidenciali pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų. 2023 m. pagalbos tarnybos.