LAŠIUKAI“ ikimokyklinio ugdymo grupė 4 - 5 m. (20 ugdytinių)

       Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Elytė Barzdžiukienė,  Aista Špokaitė

       Auklėtojo mokytojo padėjėja: Vilma Luotienė

       Mokytojo padėjėja: Rasa Būtvytienė

       Logopedė: Aurelija Kvietkauskienė

       Meninio  ugdymo mokytoja: Inesa Rauktienė

 

lasiuku