LAŠIUKAI“ ikimokyklinio ugdymo grupė 3 - 4 m. (16 ugdytinių)

       Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Elytė Barzdžiukienė,  Aista Špokaitė

       Auklėtojo mokytojo padėjėja: Vilma Luotienė

       Mokytojo padėjėja: Rasa Būdvytienė

       Logopedė: Aurelija Kvietkauskienė

       Meninio  ugdymo mokytoja: Inesa Rauktienė

 

lasiuku