„BITUTĖS“ priešmokyklinio ugdymo grupė (16 ugdytinių)

           Priešmokyklinio ugdymo mokytojos: Toma Vertelienė, Ingrida Gedminienė

           Auklėtojo mokytojo padėjėja: Lina Aleksienė

           Mokytojo padėjėja: Vida Brazienė

           Logopedė: Aurelija Kvietkauskienė

           Meninio ugdymo mokytoja: Inesa Rauktienė

 

bituciu