,,BITUTĖS'' priešmokyklinio ugdymo grupė (20 ugdytiniai)

bitutes

                                  Priešmokyklinio ugdymo mokytojos: Kristina Kniukštienė, Ingrida Gedminienė

                                  Auklėtojo mokytojo padėjėja: Liuda Šimulienė

                                  Mokytojo padėjėja: Vida Brazienė

                                  Logopedė: Rasa Serapinienė

                                  Meninio ugdymo mokytoja: Inesa Rauktienė