PEDAGOGŲ IR PAGALBOS VAIKUI SPECIALISTŲ SAVIANALIZĖS APSKAITA

Metai Kvalifikacijos tobulinimas Atvira veikla įstaigoje Skaityti pranešimai įstaigoje Dalyvavimas konkursuose, projektuose, parodose įstaigoje Atvira veikla ir pranešimai miesto, apskrities pedagogams, pagalbos vaikui specialistams Paskaita tėvams(globėjams) Dalyvavimas konkursuose, projektuose, parodose už įstaigos ribų Dalyvavimas darbo grupėse, komisijose Kita veikla
Kursai, seminarai Nuotolinis mokymasis Kiti kvalifikacijos kėlimo būdai
2018 40 akad. val.
 76 akad. val.   5
 1  4  2  1  6  4
 2019 71 akad. val.
 30 akad. val
 3  3  3  1  7  8
 2020 12 akad. val. 34 akad. val
 3  1  1  2  7  8
 2021 40 akad. val.
 116 akad. val.
                 4
               1                1          6
           4
2022 80 akad. val. 90 akad. val. 4 1 1 6 4