Prisijungti

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

PEDAGOGŲ IR PAGALBOS VAIKUI SPECIALISTŲ SAVIANALIZĖS APSKAITA

Metai Kvalifikacijos tobulinimas Atvira veikla įstaigoje Skaityti pranešimai įstaigoje Dalyvavimas konkursuose, projektuose, parodose įstaigoje Atvira veikla ir pranešimai miesto, apskrities pedagogams, pagalbos vaikui specialistams Paskaita tėvams(globėjams) Dalyvavimas konkursuose, projektuose, parodose už įstaigos ribų Dalyvavimas darbo grupėse, komisijose Kita veikla
Kursai, seminarai Nuotolinis mokymasis Kiti kvalifikacijos kėlimo būdai
 2018 40 ak. val.
 76 ak. val.   5
 1  4  2  1  6  4
 2019 71 ak. val.
 30 ak. val
 3  3  3  1  7  8
 2020 12 ak. val. 34 ak. val
 3  1  1  2  7  8
 2021 40 ak. val.
 116 ak. val.
                 4
               1                1          6
           4