PEDAGOGŲ IR PAGALBOS VAIKUI SPECIALISTŲ SAVIANALIZĖS APSKAITA

Metai Kvalifikacijos tobulinimas Atvira veikla įstaigoje Skaityti pranešimai įstaigoje Dalyvavimas konkursuose, projektuose, parodose įstaigoje Atvira veikla ir pranešimai miesto, apskrities pedagogams, pagalbos vaikui specialistams Paskaita tėvams(globėjams) Dalyvavimas konkursuose, projektuose, parodose už įstaigos ribų Dalyvavimas darbo grupėse, komisijose Kita veikla
Kursai, seminarai Nuotolinis mokymasis Kiti kvalifikacijos kėlimo būdai
 2018  26 ak.val.  1            1  4  1
4  3
 2019   62 ak.val.  1  1  7  3  1  4  8
 2020  6 ak. val 
 44 ak. val.  7  6  1  5  4
 2021  6 ak. val.  400 ak.val..  1  3  1  1  1  
2022 60 ak.val. 165 ak.val.     1 1 1     1