PEDAGOGŲ IR PAGALBOS VAIKUI SPECIALISTŲ SAVIANALIZĖS APSKAITA

Metai

Kvalifikacijos tobulinimas

Atvira veikla įstaigoje Skaityti pranešimai įstaigoje Dalyvavimas konkursuose, projektuose, parodose įstaigoje Atvira veikla ir pranešimai miesto, apskrities pedagogams, pagalbos vaikui specialistams Paskaita tėvams(globėjams) Dalyvavimas konkursuose, projektuose, parodose už įstaigos ribų Dalyvavimas darbo grupėse, komisijose Kita veikla
Kursai, seminarai Nuotolinis mokymasis Kiti kvalifikacijos kėlimo būdai
 2018  4 d.  30 val.  -  2  1  1  1  1  3  2  2
 2019  3 d.(18ak. val.)  4 d. (19 ak. val.)  6 d. (36 ak. val.)  2  2  3  3  2  9  4  1
 2020   4 d. (24 ak. val.)  2 d. (14 ak. val.)  3 d. (6 ak. val.)  4  1  4  1  1  3  2  2
 2021  3 d. (16 ak. val.)  7 d. (44 ak. val.)  14 d. (81 ak. val.)  5  2  6  1  5  4  3  2
2022 13 d. (110 ak. val.) 7 d. (57 ak. val.) 5 d. (15 ak. val.) 5 2 4 1 2 3 2 2