PEDAGOGŲ IR PAGALBOS VAIKUI SPECIALISTŲ SAVIANALIZĖS APSKAITA

Metai

 

Kvalifikacijos tobulinimas Atvira veikla įstaigoje Skaityti pranešimai įstaigoje Dalyvavimas konkursuose, projektuose, parodose įstaigoje Atvira veikla ir pranešimai miesto, apskrities pedagogams, pagalbos vaikui specialistams Paskaita tėvams(globėjams) Dalyvavimas konkursuose, projektuose, parodose už įstaigos ribų Dalyvavimas darbo grupėse, komisijose Kita veikla
Kursai, seminarai Nuotolinis mokymasis Kiti kvalifikacijos kėlimo būdai
 2018 13
 26 ak.val
 5  4  3  6  3  4  12  5  3
 2019  11
 99 ak.val  2
 4
 3  3
3
4 7  5  5 ak.val.
 2020  25
  98 ak.val.       
 1
 4
 2
4
 5  4  4 ak.val
2021  67 ak. val  1  1  
2022
 9
272 ak.val  17  1  1  3  1  1  2  3