PEDAGOGŲ IR PAGALBOS VAIKUI SPECIALISTŲ SAVIANALIZĖS APSKAITA

Metai Kvalifikacijos tobulinimas Atvira veikla įstaigoje Skaityti pranešimai įstaigoje Dalyvavimas konkursuose, projektuose, parodose įstaigoje Atvira veikla ir pranešimai miesto, apskrities pedagogams, pagalbos vaikui specialistams Paskaita tėvams(globėjams) Dalyvavimas konkursuose, projektuose, parodose už įstaigos ribų Dalyvavimas darbo grupėse, komisijose Kita veikla
Kursai, seminarai Nuotolinis mokymasis Kiti kvalifikacijos kėlimo būdai
 2018  16 ak.val.  42 ak.val.  12 ak.val.  1  7  3  1  11  1  12
 2019 18 ak.val.  164 ak.val.  4 ak.val.   -   12 9
 2020  29 ak.val.
 204 ak.val.  12 ak.val.
 -  -  2  -  1   17 -
12
 2021 4 d.  187 ak.val  12 ak.val.
 1  5  1  36  16
 2022 52 ak.val.  103 ak.val.  23 ak.val.  1  -  5  -  1  22  -  10