PEDAGOGŲ IR PAGALBOS VAIKUI SPECIALISTŲ SAVIANALIZĖS APSKAITA

Metai Kvalifikacijos tobulinimas Atvira veikla įstaigoje Skaityti pranešimai įstaigoje Dalyvavimas konkursuose, projektuose, parodose įstaigoje Atvira veikla ir pranešimai miesto, apskrities pedagogams, pagalbos vaikui specialistams Paskaita tėvams(globėjams) Dalyvavimas konkursuose, projektuose, parodose už įstaigos ribų Dalyvavimas darbo grupėse, komisijose Kita veikla
Kursai, seminarai Nuotolinis mokymasis Kiti kvalifikacijos kėlimo būdai
 2018m.  6a.k.  12a.k.  -  -  1  9  -  -  5  1  8
2019  12   18 ak. val.  1 8  3  1  6
 2020  6a.k  111 ak. val.  4  3  1  5

 2021

 40 ak. val.  1  8  1  3  10
2022 52 ak. val. 153 ak. val. 10 ak. val. 1   12   1 3   8