PEDAGOGŲ IR PAGALBOS VAIKUI SPECIALISTŲ SAVIANALIZĖS APSKAITA

 

Metai Kvalifikacijos tobulinimas Atvira veikla įstaigoje Skaityti pranešimai įstaigoje Dalyvavimas konkursuose, projektuose, parodose įstaigoje Atvira veikla ir pranešimai miesto, apskrities pedagogams, pagalbos vaikui specialistams Paskaita tėvams(globėjams) Dalyvavimas konkursuose, projektuose, parodose už įstaigos ribų Dalyvavimas darbo grupėse, komisijose Kita veikla
Kursai, seminarai Nuotolinis mokymasis Kiti kvalifikacijos kėlimo būdai
 2018  18 (ak.v.)  28 (ak.v.)
 2  1  20  1  6  6  17
 2019  24 (ak.v.)  38 (ak.v.)  13  1  25  4  1  9  2  15
 2020  12 (ak.v)
 103 (ak.v.)
 18 ( ak.v.)
 6  2  7  2  2
 2021 133 (ak.v.)
  23 ( ak.v.)
             14
            1
         16
 3        6
2022
 68 (ak.v.)  79 (ak.v.)    13           18            5          12  4        3