PEDAGOGŲ IR PAGALBOS VAIKUI SPECIALISTŲ SAVIANALIZĖS APSKAITA

Metai Kvalifikacijos tobulinimas Atvira veikla įstaigoje Skaityti pranešimai įstaigoje Dalyvavimas konkursuose, projektuose, parodose įstaigoje Atvira veikla ir pranešimai miesto, apskrities pedagogams, pagalbos vaikui specialistams Paskaita tėvams(globėjams) Dalyvavimas konkursuose, projektuose, parodose už įstaigos ribų Dalyvavimas darbo grupėse, komisijose Kita veikla
Kursai, seminarai Nuotolinis mokymasis Kiti kvalifikacijos kėlimo būdai
 2020 175  val.
     5
 2021  

1. Mano Lietuvėlė - saulės spindulėlis

 1. Paukšteliai sugrįžo - žemelė pražydo

1. Mažųjų žaidynės

 

 1. Besmegenių išdaigos _ respublikinė

 

 Paukšteliai sugrįžo - žemelė pražydo 

Auditas

 

 2022

 15 akad. val. 

   

110 akad. val.

 

 VDU specialiosios pedagogikos kursas, baigtas 2022, gegužė  Kodėl paskatinimas nelygu saldainis ir kaip nekyšininkauti ugdant vaiką

  1. Klaipėdos miesto lopšelių-darželių „Pagrandukas“ ir  „Sakalėlis“ pedagogų renkta paroda „Mano mėlynas pasaulis“, skirta Tarptautinei  Autizmo Supratimo dienai paminėti.

2. Respublikinė Tolerancijos ir pagarbos vienas itam didinimo akcija „Skirtingų kojinyčių šokis“ pasaulinei Dauno sindromo dienai paminėti. 

3. Lietuvos Mažųjų žaidynės, įstaigos darbo grupė

4. Respublikinė paroda „Lietuva mano lange

1.Vidaus audito darbo grupė.; 2.Įstaigos paroda pagal metinį darbo planą: „Šviesk, žibinte, šviesk“ (darbo grupė);

3.  Socialinė gerumo akcija:„Dovana draugui“, pagal įstaigos mėnesio planą (darbo grupė);

4. Dalyvavimas socialinėje akcijoje: „Padėk beglobiui gyvūnui" pagal įstaigos mėnesio planą (darbo grupė). 

 Sukurtos ir pristatytos metodinės priemonės: 1. „Smulkiosios motorikos lavinimo knygelė";

2. „Surink žmogų“