skaito   

 2022 m. gruodžio 19 d. Klaipėdos miesto savivaldybė skelbia konkursą

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Sakalėlis“ direktoriaus pareigoms eiti.

Pretendentų konkurso atrankos posėdžio data – 2023-04-06.

IšsamesnėinformacijaKlaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt, skiltyje Gyventojui/Karjera/Įstaigųvadovai,nuorodaįpagrindinįkonkursoskelbimą:https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/karjera/istaigu-vadovai/9201

                            

 

   0 6df15 5b50bd64 XL
                      

                      

            Laisvos vietos grupėse:    

         https://www.manodienynas.lt/