Klaipėdos lopšelis-darželis "Sakalėlis", 190435081
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
       
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
       
2022 m. spalio 17 d.
       
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.

2022 m. III ketv.

2022 m. II ketv.

2022

m. I ketv.

2021 m.

 

2020 m. 2019 m. 2018 m.
1 Vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojai) 3,00 2898 2857 2880 2450 2273 1563 1184
2 Administracijos darbuotojai (raštinės administratorius, planavimo ir dokumentų koor. specialistas, sandėlininkas) 3,00 1787 1832 1740 1589 1466 1029 839
3 Mokytojai (ikimokyklinio, priešmokyklinio, meninio ugdymo, judesio korekcijos) 27,00 1671 1729 1743 1493 1417 1119 816
4 Pagalbos vaikui specialistai (logopedai, spec. pedagogai) 11,50 1769 1784 1848 1568 1369 1187 752
5 Pagalbos vaikui specialistai nepedagoginis personalas (kineziterapiautai, bendrosios praktikos slaugytojas) 4,50 1341 1726 1658 1389 1270 919 686
6 Auklėtojo (mokytojo) padėjėjas naktinė auklė 21,80 938 1009 982 854 811 581 464
7 Aptarnaujantis personalas (skalbinių prižiūrėtojas, valytojas, kiemsargis, pagalbinis darbininkas, pastato priežiūros darbininkas) 5,00 730 730 745 696 645 555 400
8 Virėjos 3,00 1075 1095 1095 961 880 646 548