Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis“, 190435081
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2022 m. gruodžio 31 d.
Pareigų (pareigybės) pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Eil. Nr. Etatų skaičius 2022 m.             IV ketvirtis

2022 m.

III ketvirtis

2022 m.   

II ketvirtis

2022 m.   

 I ketvirtis

2021 m.  2020 m.  2019 m.  2018 m.
1 Vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojai) 3,00 2898 2898 2857 2880 2291 2273 1563 1184
2 Administracijos darbuotojai (raštinės administratorius, planavimo ir dokumentų koor. specialistas, sandėlininkas) 3,00 1841 1787 1832 1740 1508 1466 1029 839
3 Mokytojai (ikimokyklinio, priešmokyklinio, meninio ugdymo, judesio korekcijos) 27,35 1705 1671 1729 1743 1519 1417 1119 816
4 Pagalbos vaikui specialistai (logopedai, spec. pedagogai) 11,50 1834 1769 1784 1848 1470 1369 1187 752
5 Pagalbos vaikui specialistai nepedagoginis personalas (kineziterapiautai, bendrosios praktikos slaugytojas) 4,50 1504 1686 1726 1658 1379 1270 919 686
6 Auklėtojo (mokytojo) padėjėjas, naktinė auklė 21,80 1 058 938 1009 982 848 811 581 464
7 Aptarnaujantis personalas (skalbinių prižiūrėtojas, valytojas, kiemsargis, pagalbinis darbininkas, pastato priežiūros darbininkas) 5,00 768 730 730 745 674 645 555 400
8 Virėjos 3,00 1312 1075 1169 1095 1015 880 646 548