Klaipėdos lopšelis-darželis "Sakalėlis", 190435081
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
     
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
     
2022 m. rugpjūčio 5 d.
     
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr. 2022 m. II ketv.

2022

m. I ketv.

2021 m.

 

2020 m. 2019 m. 2018 m.
1 Vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojai) 3,00 2857 2880 2450 2273 1563 1184
2 Administracijos darbuotojai (raštinės administratorius, planavimo ir dokumentų koor. specialistas, sandėlininkas) 3,00 1832 1740 1589 1466 1029 839
3 Mokytojai (ikimokyklinio, priešmokyklinio, meninio ugdymo, judesio korekcijos) 27,00 1729 1743 1493 1417 1119 816
4 Pagalbos vaikui specialistai (logopedai, spec. pedagogai) 11,50 1784 1848 1568 1369 1187 752
5 Pagalbos vaikui specialistai nepedagoginis personalas (kineziterapiautai, bendrosios praktikos slaugytojas) 4,50 1726 1658 1389 1270 919 686
6 Auklėtojo (mokytojo) padėjėjas naktinė auklė 21,80 1009 982 854 811 581 464
7 Aptarnaujantis personalas (skalbinių prižiūrėtojas, valytojas, kiemsargis, pagalbinis darbininkas, pastato priežiūros darbininkas) 5,00 730 745 696 645 555 400
8 Virėjos 3,00 1095 1095 961 880 646 548