Tradicijos

    Organizuojamos tradicinės kalendorinės šventės, teminės savaitės, ruošiami projektai. Kartu su vaikais pramogose ir vakarojimuose dalyvauja ir tėveliai. Įstaigoje susikūrusi kūrybinė grupė ,, Integracija per meninę veiklą". Jos iniciatyva nuolat atnaujinamas įstaigos interjeras, pateikia naujų idėjų bendruomenei ir jas įgyvendina.

Įstaigos tradiciniai renginiai :

 • Atsisveikinimo su eglute šventė „Trys karaliai atskubėjo, kai žvaigždelės sumirgėjo“
 • Užgavėnių linksmybės 
 • Trispalvės šventė „Mes-gintaro krašto piliečiai“
 • Kaziuko mugė „Aš mažasis amatininkas“
 • Edukacinis renginys, skirtas Pasaulinei autizmo supratimo dienai paminėti „Aš kitoks“
 • Mažosios velykėlės „Rieda margučiai –linksminas vaikučiai“
 • Teatro savaitė „Mes žaidžiame teatrą“
 • Šeimų savaitė „Graži mūsų šeimynėlė“
 • Eilėraščių konkursas „Linksmieji čiauškučiai“
 • Sporto šventė „Vaikystė olimpiniu saulės taku“
 • Atsisveikinimo su darželiu šventė „Lik sveikas, darželi““
 • Mokslo metų pradžios šventė „Aš jau priešmokyklinukas“
 • Pramoga „Rudenėlis atkeliavo “
 • Rudens vakarojimai
 • Renginys, skirtas Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai paminėti
 • Adventinės popietės
 • Kalėdų senelio sulaukus

Pasiekimai