SOCIALINIAI  PARTNERIAI:

  • Klaipėdosl lopšelis-darželis ,,Dobiliukas"
  • Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Pagrandukas"
  • Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Eglutė"
  • Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Nykštukas"
  • Klaipėdos ,,Varpo" gimnazija
  • Klaipėdos ,,Versmės" progimnazija
  • Klaipėdos universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Tęstinių studijų centras
  • Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras
  • Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakultetas