Istorija

  • Klaipėdos 56-asis vaikų lopšelis-darželis įsteigtas Klaipėdos miesto darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomojo  komiteto  1975 m. liepos   4 d. sprendimu Nr. 356. Klaipėdos miesto mero 1991 m. sausio 29 d. potvarkiu Nr.56 įstaiga buvo pertvarkyta: įkurtos specialiojo ugdymo grupės vaikams su kompleksine negalia.
  • Klaipėdos miesto mero 1993 m. rugpjūčio 31 d. potvarkiu Nr. 555 įstaiga pavadinta darželiu ,,Sakalėlis“, o Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimu Nr.T2-218 pavadinimas pakeistas į lopšelis-darželis „Sakalėlis“.