2021-2022 mokslo metų prasideda 2021 m. rugsėjo 1d. ir baigiasi 2022 m. rugpjūčio 31 d. Ugdomasis procesas prasideda 2021.09.01 ir baigiasi 2021.05.30.

Vaikai atostogauja pagal tėvų poreikį.

 

Darbo laikas grupėse:

nuo pirmadienio 7.00 val. iki penktadienio 19 .00 val. (savaitinės).
Kasdien nuo 7 val. 30 min. iki 18 val. ( dieninės).

Penkios darbo dienos savaitėje.

Vaikų lankomumas fiksuojamas kiekvieną dieną iki 9.00  , atliekant įrašus auklėtojų dienynuose ir įstaigos dienyne, medicininėje ir buhalterinėje dokumentacijoje. Kas mėnesį atliekama analizė ir apskaita.

Vaikų dienos ritmas:

7.00 – 8.00 Vaikų laipsniškas kėlimas. higieninės procedūros ( 24 val. režimu dirbančiose grupėse).

7.30 - 8.30 Vaikų priėmimas, žaidimai, rytinė mankšta .
8.30 – 9.00 Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai.
9.00-10.50–11.50 Ugdomoji veikla, žaidimai, fizioterapinės ir kineziterapinės procedūros, masažai.
10.50- 11.50 Pasiruošimas pasivaikščioti, veikla lauke, žaidimai.
11.30 – 12.25 Grįžimas, pasiruošimas pietums, pietūs.
12.45 – 15.00 Pasiruošimas dienos miegui, miegas.
15.00 – 15.30 Palaipsniškas kėlimasis,  žaidimai .
15.30-16.30 Pasiruošimas vakarienei, vakarienė.

16.30 – 18.00 Ugdomoji veikla, kineziterapijos procedūros, žaidimai, pasivaikščiojimas lauke, išėjimas namo.
19.00-20.00 Pasiruošimas naktipiečiams, naktipiečiai ( 24 val. režimu dirbančiose grupėse).

20.00 - 21.00 Žaidimai, pasiruošimas nakties miegui, miegas ( 24 val. režimu dirbančiose grupėse).