2017-2018 mokslo metų prasideda 2017 m. rugsėjo 1d. ir baigiasi 2018 m. rugpjūčio 31 d. Ugdomasis procesas prasideda 2017.09.01 ir baigiasi 2018.05.30.

Vaikai atostogauja pagal tėvų poreikį.

 

Darbo laikas grupėse:

nuo pirmadienio 7.00 val. iki penktadienio 19 .00 val. (savaitinės).
Kasdien nuo 7 val. 30 min. iki 18 val. ( dieninės).

Penkios darbo dienos savaitėje.

Vaikų lankomumas fiksuojamas kiekvieną dieną iki 9.00  , atliekant įrašus auklėtojų dienynuose ir įstaigos dienyne, medicininėje ir buhalterinėje dokumentacijoje. Kas mėnesį atliekama analizė ir apskaita.

Vaikų dienos ritmas:

7.00 – 8.00 Vaikų laipsniškas kėlimas. higieninės procedūros ( 24 val. režimu dirbančiose grupėse).

7.30 - 8.30 Vaikų priėmimas, žaidimai, rytinė mankšta .
8.30 – 9.00 Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai.
9.00-10.50–11.50 Ugdomoji veikla, žaidimai, fizioterapinės ir kineziterapinės procedūros, masažai.
10.50- 11.50 Pasiruošimas pasivaikščioti, veikla lauke, žaidimai.
11.30 – 12.25 Grįžimas, pasiruošimas pietums, pietūs.
12.45 – 15.00 Pasiruošimas dienos miegui, miegas.
15.00 – 15.30 Palaipsniškas kėlimasis,  žaidimai .
15.30-16.30 Pasiruošimas vakarienei, vakarienė.

16.30 – 18.00 Ugdomoji veikla, kineziterapijos procedūros, žaidimai, pasivaikščiojimas lauke, išėjimas namo.
19.00-20.00 Pasiruošimas naktipiečiams, naktipiečiai ( 24 val. režimu dirbančiose grupėse).

20.00 - 21.00 Žaidimai, pasiruošimas nakties miegui, miegas ( 24 val. režimu dirbančiose grupėse). 

 

 

Bendradarbiavimas

 Sudarytos bendradarbiavimo sutartys nuo:

 • Šilalės lopšeliu-darželiu ,,Žiogelis"( 2008-03-27)
 • Klaipėdos lopšeliais – darželiais,,Čiauškutė“ (2010-01-29), ,,Pušaitė“ (2011-02-10)
 •   ,,Nykštuko“ mokykla - darželiu (2010-01-29)
 • ,,Versmės“ progimnazija (2011-11-16)
 • Martyno Mažvydo progimnazija ( 2002-12-03)
 • Ankstyvosios korekcijos kabinetu ( 2008-01-11 )
 • Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų filialu ,,Karlskrona“( 2008-01-08)
 • VŠĮ ,,Vaiko labui“ ( 2009-04-27)
 • Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos fakultetu ( 2011-11-09)
 • Klaipėdos universitetu ( 2012-05-02 )
 • Regos ugdymo centru (2010-06-18-25)
 • UAB ,,Rimi Lietuva“ prekybos centru ,,Šiauliai" ( 2011-01-21) (bylos ind. 4.24).