Posėdžiai ir susitikimai: 

Lapkričio mėn. veiklos planas