Komisijos ir darbo grupės

Įstaigos svetainę administruoja ir informaciją atnaujina:

  1. Reda Digrienė – logopedė;
  2. Diana Vasiliauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  3. Kristina Kniukštienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
  4. Rūta Bagočienė – logopedė.

Darbo grupei vadovauja Loreta Bagočienė – direktorė.

     Klaipėdos lopšelio-darželio "Sakalėlis" savivalda

 MOKYKLOS TARYBA

 DARBO  TARYBA

VAIKO  GROVĖS  KOMISIJA

TĖVŲ KOMITETAI