Komisijos ir darbo grupės

Įstaigos svetainę administruoja ir informaciją atnaujina:

  1. Reda Digrienė – logopedė;
  2. Diana Vasilaisukienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  3. Kristina Kniukštienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
  4. Rūta Bagočienė – logopedė.

Darbo grupei vadovauja Loreta Bagočienė – direktorė.

     Klaipėdos lopšelio-darželio "Sakalėlis" savivalda

 MOKYKLOS TARYBA

 MOKYTOJŲ TARYBA

TĖVŲ KOMITETAI