Komisijos ir darbo grupės

Įstaigos svetainę administruoja ir informaciją atnaujina:

  1. Gintarė Bondarovienė - kineziterapeutė;
  2. Diana Vasiliauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  3. Kristina Kniukštienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
  4. Rūta Bagočienė – logopedė.

Darbo grupei vadovauja Loreta Bagočienė – direktorė.

     Klaipėdos lopšelio-darželio "Sakalėlis" savivalda

        MOKYKLOS TARYBA

        DARBO  TARYBA

        VAIKO  GROVĖS  KOMISIJA

        ETIKOS  KOMISIJA

        TĖVŲ KOMITETAI