ANKSTYVOJO AMŽIAUS, IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO BENDROJO UGDYMO GRUPĖS (88 ugdytiniai)

                            Darbo laikas: 7.30 – 18.00

  

                 IKIMOKYKLINIO  IR PRIEŠMOKYKLINIO SPECIALIOJO UGDYMO GRUPĖS VAIKAMS,  TURINTIEMS  DIDELIŲ IR LABAI                       

                 DIDELIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (44 ugdytiniai)

                   Darbo laikas: 7.30 – 18.00

 

Judesio korekcijos mokytojai:       Albina Milkontienė

                                                          Rita Aleksandravičienė

 Kineziterapeutai:                            Gintarė Bondarovienė

                                                          Kristina Agentavičienė

                                                                   Ramunė Skėrienė

                                                                   Dovilė Globienė