ANKSTYVOJO AMŽIAUS, IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO BENDROJO UGDYMO GRUPĖS (90 ugdytinių)

                            Darbo laikas: 7.30 – 18.00

  

                 IKIMOKYKLINIO  IR PRIEŠMOKYKLINIO SPECIALIOJO UGDYMO GRUPĖS VAIKAMS,  TURINTIEMS  DIDELIŲ IR LABAI                         DIDELIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (38 ugdytiniai)

                   Darbo laikas: 7.30 – 18.00

 

Judesio korekcijos mokytojai:       Albina Milkontienė

                                                          Vitalija Petrauskienė

 Kineziterapeutai:                            Gabrielė Vaitkienė

                                                          Kristina Agentavičienė

                                                                   Ramunė Skėrienė