Viešojo prikimų sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita už 2017 m.

 Planuojamų pirkimų planas 2017 metams (skaityti).

Supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės (skaityti).

Pirkimo plano vykdymo ataskaita 2016 (skaityti).