STRATEGINIAI  PLANAI:

Klaipėdos lopšelio-darželio "Sakalėlis" strateginis planas 2016 m. - 2018 m.

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Sakalėlis" strateginis veiklos planas 2019-2021 m. 

 

     VEIKLOS  PLANAI:

   ATASKAITOS:

 


 

PROGRAMOS:

    Klaipėdos lopšelio-darželio "Sakalėlis" Ikimokyklinio ugdymo programa 2018 m.

     Korupcijos prevencijos programa

     Korupcijos prevencijos įgyvendinimo programos vykdymo ataskaita 

ĮSTAIGOS  VEIKLĄ  REGLAMENTUOJANTYS  DOKUMENTAI: