Klaipėdos lopšelio-darželio "Sakalėlis" strateginis planas 2016 m. - 2018 m..

   2018 metų veiklos planas.

    Ilgalaikis muzikinės veiklos planas 2018 m.

   Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Sakalėlis“ vidaus ir darbo tvarkos taisyklės.

   Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2018 m.

   Vaiko gerovės komisijos 2017 m. veiklos ataskaita.

   Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Sakalėlis“ direktorės Loretos Bagočienės 2017 metų veiklos ataskaita.

 

Programos:

    Klaipėdos l opšelio-darželio "Sakalėlis" Ikimokyklinio ugdymo programa 2018 m.

   Korupcijos prevencijos programa

   Korupcijos prevencijos įgyvendinimo programos vykdymo ataskaita

 

Kiti dokumentai: