Klaipėdos lopšelis-darželis "Sakalėlis", 190435081
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2021-01-26

 

 

Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.  76,3

2020 m.

IV ketv. 

2020  m.

 III ketv.

2019 m.

2018 m.

 2017 m.

1 Vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojai) 3,00  2764  2233  1563  1184  991
2 Administracijos darbuotojai (raštinės administratorius, planavimo ir dokumentų koor. specialistas, sandėlininkė) 3,00  1532  1486  1029  839  679
3 Mokytojai (ikimokyklinio, priešmokyklinio, meninio ugdymo, judesio korekcijos) 26  1795  1319  1119  816  619
4 Pagalbos vaikui specialistai (logopedai, spec. pedagogai) 11,50  1533  1361  1187  752  695
5 Pagalbos vaikui specialistai nepedagoginis personalas (kineziterapiautai, bendrosios praktikos slaugytojas) 4,50  1390  1252  919  686  371
6 Auklėtojo (mokytojo padėjėjas, naktinė auklė) 20,3  928  830  581  464  416
7 Aptarnaujantis personalas (skalbinių prižiūrėtojas, valytoja, kiemsargis, pagalbinis darbininkas, pastato priežiūros darbininkas) 5  740  626  555  400  374
8 Virėjos 3,00  1007  895  646  548  460