Klaipėdos lopšelis-darželis "Sakalėlis", 190435081
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2020 m.  kovo 31 d.

 

 

Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.

2020 m. 

I ketvirtis

2019 m.

IV ketvirtis

2019 m.

III ketvirtis

2019 m.

II ketvirtis

2019 m.

I ketvirtis

1 Vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojai) 3,00 1653 1563 1563 1408 1507
2 Administracijos darbuotojai (raštinės administratorius, planavimo ir dokumentų koor. specialistas, sandėlininkė) 3,00 1220 1029 1029 1029 1028
3 Mokytojai (ikimokyklinio, priešmokyklinio, meninio ugdymo, judesio korekcijos) 23,80 1340 1119 1064 1009 1049
4 Pagalbos vaikui specialistai (logopedai, spec. pedagogai) 11,50 1356 1187 1154 1151 1162
5 Pagalbos vaikui specialistai nepedagoginis personalas (kineziterapiautai, bendrosios praktikos slaugytojas) 4,50 1102 919 839 975 939
6 Auklėtojo (mokytojo padėjėjas) 19,17 798 581 591 582 630
7 Aptarnaujantis personalas (skalbinių prižiūrėtojas, valytoja kiemsargis, pagalbinis darbininkas, pastato priežiūros darbininkas) 7,60 607 555 555 555 555
8 Virėjos 3,00 899 646 713 646 680