Klaipėdos lopšelis-darželis "Sakalėlis", 190435081
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2019 m. birželio 30 d.
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr. 2019 m. II ketvirtis 2019 m. I ketvirtis 2018 m. 2017 m.
1 Vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojai) 3,00 1408 1507 1184 991
2 Administracijos darbuotojai (raštinės administratorius, planavimo ir dokumentų koor. specialistas, sandėlininkė) 3,00 1029 1029 839 679
3 Mokytojai (ikimokyklinio, priešmokyklinio, meniniougdymo, judesio korekcijos) 23,80 1009 1049 816 619
4 Pagalbos vaikui specialistai (logopedai, spec. pedagogai) 11,50 1151 1162 752 695
5 Pagalbos vaikui specialistai nepedagoginis personalas (kineziterapiautai, bendrosios praktikos slaugytojas) 4,50 975 939 686 371
6 Auklėtojo (mokytojo padėjėjas) 19,17 582 630 464 416
7 Aptarnaujantis personalas (skalbinių prižiūrėtojas, valytoja kiemsargis, pagalbinis darbininkas, pastato priežiūros darbininkas) 7,60 555 555 400 374
8 Virėjos 3,00 646 680 548 460