Klaipėdos lopšelis-darželis "Sakalėlis", 190435081
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2019 m. rugsėjo 30 d.

 

 

Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr. 2019 m. III ketvirtis 2019 m. II ketvirtis 2019 m. I ketvirtis 2018 m. 2017 m.
1 Vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojai) 3,00 1563 1408 1507 1184 991
2 Administracijos darbuotojai (raštinės administratorius, planavimo ir dokumentų koor. specialistas, sandėlininkė) 3,00 1029 1029 1029 839 679
3 Mokytojai (ikimokyklinio, priešmokyklinio, meninio ugdymo, judesio korekcijos) 23,80 1064 1009 1049 816 619
4 Pagalbos vaikui specialistai (logopedai, spec. pedagogai) 11,50 1154 1151 1162 752 695
5 Pagalbos vaikui specialistai nepedagoginis personalas (kineziterapiautai, bendrosios praktikos slaugytojas) 4,50 839 975 939 686 371
6 Auklėtojo (mokytojo padėjėjas) 19,17 591 582 630 464 416
7 Aptarnaujantis personalas (skalbinių prižiūrėtojas, valytoja kiemsargis, pagalbinis darbininkas, pastato priežiūros darbininkas) 7,60 555 555 555 400 374
8 Virėjos 3,00 713 646 680 548 460