Finansinės 2018 metų ataskaitos:

2017 m. balansas