:


      VIZIJA

     Užtikrinanti švietimo kokybę, atvira pozityviai kaitai, savo įvaizdžiu ir ugdymo rezultatais sėkmingai konkuruojanti įstaiga.    

    MISIJA

     Profesionaliai ir kūrybiškai ugdyti vaikus, kurti saugią, vaikų prigimtinius poreikius atitinkančią aplinką, plėtoti kokybiškos pedagoginės pagalbos teikimo galimybes ugdytiniams ir jų šeimoms.

    FILOSOFIJA

     ,,Suprasti žmogų, padėti jam pažinti tą galią, kuri slypi jame, o svarbiausia – meilę ir pagarbą į save panašiam...”.

                                                                   (Just. Marcinkevičius)

PRIORITETAI

  Ugdymo turinys orientuotas į turiningą ir produktyvų kompetencijų plėtojimą.

  Emociškai ir fiziškai saugios, stimuliuojančios ugdytinių saviraišką ir kūrybiškumą, aplinkos kūrimas.

  Kalbos ir kalbinių įgūdžių formavimas, kalbinės intuicijos atsiradimo skatinimas ir plėtojimas įvairiapusėje vaikų veikloje.